KO OTROK NOČE POSPRAVLJATI ZA SABO

  • Ne pridigajte in ne pospravljajte namesto otrok!
  • Pokličite jih tja, kjer so pustili nered, npr. Pridi v kopalnico.
  • Če ne gre drugače, pojdite po otroka in ga pripeljite na mesto, kjer je nered.
  • Dajte jim jasna navodila, ne vpijte: Zdaj pospravi svoje stvari!   in ne pogojujte: Če ne pospraviš igrač, zvečer ne bo televizije (vaš namen je, da se otrok     nauči pospravljanja za seboj in da to naredi zdaj, ne morda čez dva dni).
  • Bodite za zgled in sproti pospravljajte svoje stvari tudi sami.
  • Če kdo manjka, naj ga nepospravljene stvari počakajo.
  • Noben izgovor ne sme biti sprejemljiv - morate vztrajati (težko se je zadržati, da ne bi sami pospravili, češ, saj bo hitreje, ampak tu moramo biti odločni tudi pri sebi).
  • Ta ukrep ponavljajte tako dolgo, dokler ne spoznajo, da nimajo druge možnosti in bodo začeli pospravljati sproti.

Viri

  • Juhant M. (2012). Srečni otroci: manj kot recept in več kot nasvet za vzgojo predšolskih otrok. Praše: Čmrlj, komuniciranje in usrvarjalnost.
  • Phelan T.W. (2013). Štejem do tri: učinkovita vzgoja otrok od 2. do 12. leta. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

KORAK K OTROKU

Naše poslanstvo je ozaveščanje in dajanje podpore ljudem, zato smo se odločili pozornost nameniti zagotavljanju zadostnih, jasnih, preprostih informacij, ki jih potrebujejo mlade družine.