Če se ne odzoveš na vsako neustrezno vedenje svojega otroka, boš izgubil nadzor nad njim.

Ne. Ni res. Zavedati se moramo, da se vsak otrok včasih ne obnaša tako, kot smo se z njim dogovorili oziroma se od njega pričakuje.

Praktično se niti ne moremo odzvati na vsako neustrezno vedenje otroka. Obenem moramo premisliti, če smo se kdaj, preden se je otrok tako vedel, z njim pogovorili o takem vedenju ter mu povedali, da se nam to ne zdi sprejemljivo. Če se nismo, moramo vedeti, da v bistvu otrok ni kršil nobenih pravil, saj jih nismo postavili. Cilj je, da se otrok nauči lepega vedenja, ne pa, da mi vzpostavimo kontrolo oz. avtoriteto nad njim.

KORAK K OTROKU

Naše poslanstvo je ozaveščanje in dajanje podpore ljudem, zato smo se odločili pozornost nameniti zagotavljanju zadostnih, jasnih, preprostih informacij, ki jih potrebujejo mlade družine.